link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catechese

Catechese

Er bestaat geen grotere prioriteit dan deze: voor de mensen van vandaag opnieuw de toegang tot God openen, tot de God die spreekt en Zijn liefde meedeelt, opdat wij leven in overvloed hebben" (em. paus Benedictus XVI). Het geloof komt door het luisteren.

Daarom is een geloofsverkondigende catechese met verdieping belang­rijk in onze tijd. Geloofsvorming en cateche­se is voor het hele leven. In de kerk spreken wij over perma­nente vorming. In de parochie proberen wij op allerlei manie­ren gestalte te geven aan deze op­dracht.

Naast de sacramentencatechese, die voorbereiden op huwelijk, doop, communie en vormsel, zijn er voor alle leeftijden bijeenkomsten.

Voor de eerste Communie komen de kinderen samen in een cate­chese groep "Kom in de kring". Gemiddeld eens in de twee weken komen de kinderen samen.

Na de eerste Communie wordt dit voortgezet in bijeenkomsten genoemd: "de Doorlopers", op weg na het Vormsel.

Ook na het vormsel willen we met tieners en jongeren samenkomen of aansluiten bij katholieke activiteiten.

Voor volwassenen organiseren we door het jaar allerlei bijeen­komsten.
Er worden catechese-avonden gegeven, bijvoorbeeld aan het begin van de advent en de veertigdagentijd met uitleg over het bijzondere van de betreffende tijd.
Ook worden er in de loop van het jaar lezingen gegeven over een bepaald onderwerp of wordt er een documentaire of film vertoond. Dit kan worden vervolgd met een gedachtewisseling en/of een uitwisseling van ervaringen en verder gesprek.
Zie voor het aanbod de agenda en de nieuwsberichten op de site.

Meestal eens per jaar worden er catechese-avonden gegeven door catechisten van de neo-catechumenale weg. Deze catechese heeft als doel te komen tot een (her)ontdekking van het ontvangen doopsel en ook tot een meer intens christelijk leven vanuit ons geloof, zoals wij dat ontvangen hebben bij ons doopsel.
Vanuit deze avonden gaan we met een groep op weg naar een meer persoonlijk beleven van het geloof.

Voor informatie kunt u terecht bij: Pastoor J. van der Mee 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl