link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fotoserie Maria Tenhemelopneming

gepubliceerd: donderdag, 15 augustus 2013

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Ten­hemel­op­neming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Ten­hemel­op­neming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk ‘Dormitio Mariae’ (= de ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de ‘Ten­hemel­op­neming van Maria’ genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term ‘Maria Hemelvaart’ is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegen­stelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Ten­hemel­op­neming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

In Nederland is 15 augustus, in tegen­stelling tot de ons omringende landen, geen maat­schappelijke vrije dag.

Met het feest van Maria Ten­hemel­op­neming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Ten­hemel­op­neming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl