link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum pastoor Van der Mee

gepubliceerd: donderdag, 26 december 2013
Jubileum pastoor Van der Mee

Op zondag 1 december vierde pastoor Van der Mee dat hij 25 jaar geleden in Schoon­hoven kwam en ook als jongste pastoor van Neder­land hier begon. Dat hebben we gevierd, met z’n allen, want we zijn samen kerk. Er was al een feest geweest in het bastion met deze theater voor­stelling over Fransiscus. Meer dan 180 mensen waren op die avond aanwezig. Zondag 1 december is de eigenlijke dag. Er was om half 10 een gezongen heilige Mis, met daarna de mogelijkheid om te feliciteren in ‘De Overkant’.

Ad Mimpen hield bij deze feestelijke gelegenheid de volgende toespraak:

Beste Mijnheer Pastoor, Beste Parochianen,

Voordat wij gaan genieten van een heerlijk kopje koffie of thee in ‘de Overkant’ verzoek ik U toch nog even geduld te hebben. Onze Pastoor is vandaag zoals U inmiddels wel weet 25 jaar pastoor in Schoon­hoven. Dit is een feestelijke gebeurtenis. Onze pastoor zwaait anderen wel graag lof toe maar voor hemzelf hoeft dat niet zo. Het kerk­bestuur heeft toch gemeend om bij deze bijzondere gebeurtenis een moment stil te staan. Ik wil met U even teruggaan in het verleden.

Sinds de heroprichting van de parochie in 1784 is onze pastoor de 27e in de rij. Samen met pastoor Albers, die de parochie heeft geleid van 1911 tot 1936 bent U de langstzittende/blijvende/staande pastoor van de H. Bartholomeus­parochie in Schoon­hoven. Met Uw 27 jaar was U bij Uw aan­stelling in onze parochie toen de jongste pastoor van Nederland. Eerder was U werkzaam in Alphen a/d Rijn, Hellevoetsluis en Bleiswijk. Samen met de pastoor kwam Zr. Ludovica Luyben in de pastorie wonen. Die verzorgde de eerste jaren de huishouding. Daarna werd dat door anderen overgenomen.

Wij hebben U , in de loop van de jaren leren kennen als een priester in hart en nieren. U zet zichzelf met alles wat U heeft in voor de kerk. Ik herinner mij dat U eens zei: De kerk is mijn alles, daar leef en doe ik alles voor. Wij weten allemaal dat U heel veel waarde hecht aan mooie goed verzorgde wekelijkse eucharistie- vieringen. Door Uw drukke bezigheden, ook buiten de parochie, was U niet altijd in staat deze zelf voor te gaan. Altijd was U in staat, ondanks het priester tekort, om vervangers te vinden. Ik noem er een paar: Hou U vast. Pastoor Seijsener, pastoor Verkley, pastoor Geurts, kapelaan Burger, pater Schinkel, professor van Moorsel, pater v. Vliet, pater v. Leeuwen, pater Spruyt, pater v.Tilburg, pastoor Paardekooper, pastoor Hermans, Mgr. Savelberg, pater Leers, pater Peperzak, de diakens Achterberg en Collignon en niet te vergeten mijn vriend pastoor Vergeer. Kort na uw aan­stelling bent U al begonnen om uitleg te geven van de eucharistie­viering via ons parochieblad.

Enkele andere wapenfeiten: Een geldinzameling voor verzilvering van de kandelaars. De vier nieuwe kroonluchters in de kerk De aanschaf van een nieuwe kerststal. Het schilderen van de grote beelden van Maria en Jozef. De restauratie van de kerktoren. De verfraaiing van het interieur van de kerk, van bruine plafonds en donkere gordijnen tot wat het nu is. De restauratie van ons Mittereiterorgel. Uitbreiding van onze enige klok De Bartholomeus, met de Philippusklok en later de gerestaureerde kleine Bartholomeusklok uit de tuin die nu dienst doet als Angelusklok. Drainage en uitbreiding van ons kerkhof. De realisering van een urnen­plaats. De uitbreiding van de Overkant met de Bovenkant. De omvorming van ons parochieblad. Het voormalige zuster­klooster vroeg ook over een reeks van jaren de nodige aandacht. Verhuurd en later verkocht. In 1997 kregen we de samen­werking met de St. Barnabas­parochie van Haastrecht. In 2001 bent U daar naartoe verhuisd. Inmiddels bent U weer, ik zal maar zeggen, terug op het oude nest.

Andere door U opgezette activiteiten in het kader van de jongerencatechese zijn Kom in de kring, de Doorlopers en Discover. Ook deed in het midden van de jaren 90 de neo-cathechumenale beweging zijn intrede in onze parochie. U draagt dat een warm hart toe. En zij dragen U op handen. Wat ook bijzonder is, is dat alle nieuwkomers in de parochie door U persoonlijk worden benaderd. Ook maakt U altijd tijd vrij om zieke parochianen te bezoeken, en ook zij die getroffen worden door tegenspoed en onheil kunnen op Uw warme aandacht en bemoediging rekenen. U zet zich ook bijzonder in voor de gezinsbijdragen. Wij weten allemaal hoe belangrijk dat is. Ook de KBO heeft bij U een aparte plaats in Uw hart, en zij zijn daar wat blij mee. Verder bent U lid van het kapittel. Kortom U heeft genoeg te doen.

Toch ga ik nog even terug naar 1 december 1988. U stond hier toen als onze nieuwe jonge pastoor. En nu een kwart eeuw later staat U hier als een andere pastoor. Gevormd door de tijd en het leven. 25 jaar met hoogte maar ongetwijfeld ook diepte­punten en teleur­stellingen. Weet u, toen ik een kleine jongen was stond de pastoor op een voetstuk en in hoog aanzien. Iedereen keek naar hem op en wat de pastoor zei was de waarheid. Vandaag de dag in een steeds assertiever wordende samenleving is dat wel even anders. U bent een pastoor die de lijn van de kerk volgt en dat ook niet onder stoelen of banken steekt maar dat ook actief verkondigt. Met de stellingname van de kerk over verschillende vormen van samenwonen, abortus en euthanasie, ja, daar maakt U niet altijd vrienden mee. En dat is jammer. Maar weet U gesteund door heel veel parochianen. Door Uw niet aflatende optimisme, initiatieven, ijver en doorzettings­vermogen hebben wij nog een parochie met: 4 Heilige Missen per week. In Mei en Oktober bidden we 2x per week de Rozenkrans. In de 40-dagentijd iedere vrijdag de kruisweg. Wij hebben een prachtige viering op 15 augustus van Maria ten hemelopneming. Het paastridium, de mooie vieringen en samenkomsten in het kader van het jaar van het geloof. Allerzielen, Aller­heiligen en noem maar op. Weet beste parochianen, al deze initiatieven en activiteiten zijn erop gericht om ons arme zondaars te leiden op de weg naar een leven in de liefde van God. En daar doet onze pastoor het voor. Dankzij U zijn wij een verwende parochie.

Ik wil U daarom namens heel veel parochianen heel hartelijk bedanken voor wat U in die 25 jaar voor de parochie van de H.Bartholomeus heeft betekend. Wij willen deze dank ook tot uitdrukking brengen met het overhandigen van een cadeau. Wij weten dat U volgend jaar of in 2015 graag een reis naar Rome wilt maken. Daarom bied ik U een reischeck aan om dit mogelijk te maken. Het is in ieder geval genoeg voor de heenreis naar Rome, óók genoeg om daar naast alle kerkelijke activiteiten te genieten van een goed glas Italiaanse wijn en óók genoeg voor de terugreis naar Schoon­hoven. Want daar rekenen wij op. Mijnheer Pastoor: Hartelijk bedankt. Heel veel parochianen zijn in die 25 jaar ook van U gaan houden en hebben een diepe genegenheid voor U. Alleen Schoon­hovenaren laten dat niet zo blijken. Nu heeft U ons vorige week verteld dat de bisschop ons bij de afsluiting van het jaar van het geloof opgeroepen heeft om ons geloof te uiten door daden van liefde. Ik wil dat graag namens die parochianen tot uitdrukking laten komen , en wel d.m.v. een broederlijke omhelzing.

Vóórdat wij nu gaan wil ik ook nog een bijzondere gast verwelkomen. En dat is de moeder van onze pastoor, Mw. Van der Mee. Mw. Van der Mee wij zijn heel blij dat U vandaag bij ons bent. Een tijdje terug toen wij samen genoten van Uw heerlijke zelfgemaakte tomatensoep heb ik U eens gadegeslagen. U zat naast uw zoon. Ik zag U naar hem kijken met licht bezorgde ogen. En ik zag in Uw ogen hoeveel U van Uw zoon houdt. Mijnheer pastoor, U mag U gelukkig prijzen met zo’n moeder. Mw. Van der Mee , U ook héél hartelijk bedankt namens de parochie voor de steun aan Uw zoon in al die jaren.

Ad Mimpen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl