link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomsten

Vrijdagen 21 en 28 maart en donderdag 3 april 2014

gepubliceerd: woensdag, 5 maart 2014
Sobere maaltijdbijeenkomsten

In de tijd van voor­berei­ding op Pasen, ook wel vastentijd genoemd, zullen er in Schoon­hoven drie sobere maal­tijds­vieringen worden ge­hou­den. Het gaat om een een­voudige maaltijd­soep met brood en koffie, thee of melk.

De bijeen­komsten hebben een bezinnend karakter vanwege de veertig­dagen­tijd, die een tijd van inkeer is. Wij zullen enkele liederen zingen en luisteren naar een Woord uit de Schrift, dat van betekenis kan zijn voor ons leven.

De sobere maaltijd staat ook in het teken van soli­dari­teit met de minder­bedeel­den. Immers waar wij vasten, kunnen anderen worden gevoed. Aan deel­name aan de maal­tijd zijn geen kosten ver­bonden; een vrije gift zal voor een goede doel bestemd zijn.

Men kan aan één of meerdere maal­tijden deelnemen. De eerste sobere maaltijd is op vrijdag 21 maart in ‘De Ark’, de tweede maaltijd is op vrijdag 28 maart in ‘De Bron’ en de laatste is op donderdag (!) 3 april in ‘De Hoeksteen’.

  • U bent welkom vanaf 17.45 uur.
  • De maal­tijd is van 18.00 tot 19.00 uur.
  • Iedereen kan deel­nemen.
  • Men kan ook als gezin komen.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl