link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Themabijeenkomst - Jaar van het Geloof

gepubliceerd: dinsdag, 13 november 2012

In de Bartholomeus­parochie te Schoon­hoven en de Barnabas­parochie te Haastrecht worden in het kader van het Jaar van het Geloof een serie thema­avonden gehouden.

Maak dit jaar vruchtbaar: Bekeer je en geloof in de Blijde Bood­schap van Christus!

Met dank aan de Kerk (en onze paus), die het ons geeft om ons te kunnen bezinnen op ons geloof. Het wordt ons immers door de Kerk gegeven; zij bewaart deze kostbare schat, ondanks al onze zonden. Zo bidden we toch: “Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk.” Wat geeft het geloof? Bij ons doopsel komt dit alles naar voren, bij de eerste vragen. “Wat vraagt u aan de kerk van God?” “Wat geeft Het geloof?” “Het eeuwig leven”! “En wat is het eeuwig leven?” “God beminnen, met heel je hart en de naaste als je zelf.” Daarom is de hernieuwing van het geloof van ons doopsel van groot belang. De afsluiting van het jaar van het geloof zal zijn op zondag 24 november 2013 op het feest van Christus Koning.

De parochies H. Bartholomeus te Schoon­hoven en St. Barnabas te Haastrecht nodigen u uit om dit jaar van het geloof mee te beleven. We bieden een programma van vieren, gebed en bezinning aan. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl