link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestrijding boktor in de kap van onze kerk

Brief aan alle parochianen van Haastrecht

gepubliceerd: donderdag, 20 november 2014

Beste parochiaan,

Wat was het mooi in onze kerk op de avond van vredes­zondag in september. Zes koren uit Haastrecht zongen liede­ren. Meer dan 200 mensen waren aanwezig. We willen dit om het jaar doen. Onze kerk leent zich daar goed voor. Ook het feest van Maria ter Weghe hebben we gevierd. De woorden van de bisschop waren: “Het was als kerstmis, zo vol was de kerk, met alle generaties.” Zo gaan we over ruim een maand Kerstmis vieren. Dat allemaal in ons kerk­gebouw, waar we trots op mogen zijn.

Een kerkgebouw vraagt wel onderhoud. Er is een actieve aantasting door de hout­worm­kever en de huisboktor in diverse constructie­onderdelen in de kap van de kerk. Daarnaast is er aantasting door schimmels. Het houtwerk is hierdoor plaatselijk ernstig verzwakt. De kap moet worden schoon­gemaakt en worden ingespoten. Aangetast houtwerk moet vernieuwd worden. Totale kos­ten: ruim 60.000 euro.

We hopen voor 30% van de kosten subsidie te krijgen. Er kan 40% uit onze reserve komen. Met deze brief en actie hopen we de overige 30% bijeen te brengen. Wij doen een beroep op alle inge­schreven paro­chianen. We vragen om een bijdra­ge van 25 euro, of 50 euro of zelfs 100 euro, naar draag­kracht. Wij willen toch allen ons kerk­gebouw in goede staat houden.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 RABO 0191 9790 74 ten name van RK Kerk H. Barnabas Haastrecht. U kunt daarvoor bijgesloten acceptgiro gebruiken.

Wij hebben een prachtig kerkgebouw centraal in Haast­recht. Laten we het goed in stand houden. Wij rekenen op u.

Hartelijk bedankt!

Met een vriendelijke groet
namens het kerk­bestuur,

Adriaan Houdijk,
verant­woorde­lijk voor het onderhoud van de gebouwen

P.S. Bedankt voor uw bijdrage voor de bestrijding van de boktor in onze kerkkap! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl