link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Tenhemelopneming

Schoonhoven, 15 augustus om 19.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 11 augustus 2017

Op 15 augustus, wordt jaarlijks wereldwijd het feest van 'Maria ten Hemelopneming' gevierd. Dit Hoogfeest wordt in de parochiekerk van de
H. Bartholomeus in Schoon­hoven feestelijk gevierd.

Maria heeft bij veel gelovigen een belangrijke plaats. Er worden veel kaarsjes bij haar opgestoken worden. Zij is onze voorspreekster.

Er zal om 19.00 uur een Eucharistie­viering zijn, muzikaal ondersteund door het koor.
Voor kinderen is er kinder­woord­dienst.
Na de vie­ring trekken wij in processie naar de Lourdes­grot, om Maria te groeten. Deze grot is een nabootsing van de verschijning van Maria aan het meisje Bernadette in Lourdes. Het is een prachtige plek, waar u ook op andere momenten welkom bent om te bidden.

Meisjes lopen als bruidsmeisjes mee in de processie. Maria wordt gezien als de bruid van God.

Als afsluiting is er een gezellig samenzijn, bij goed weer in de pastorietuin, anders in ons parochiehuis “De Overkant.”

 

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl