link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Getuigen van geloof

Schoonhoven, elke zondag- en dinsdagvond in de veertigdagentijd

gepubliceerd: zaterdag, 11 maart 2017

In de veertigdagentijd zullen een aantal gelovigen concreet van hun geloof getuigen voor de geloofs­gemeen­schap. Dit gebeurt in een gebeds­viering in de parochiekerk van Schoon­hoven elke zondag­avond (19.00 uur) en elke dinsdag­avond (20.00 uur) in de veertigdagentijd.

Pasen is het feest van het geloof. We vernieuwen ons geloof in God, als Vader, Zoon en heilige Geest. De vraag is: Waarom geloof je in God? Met eenvoudige voorbeelden uit het leven leggen een aantal mensen van de neokatechumenale weg verantwoording af van hun geloof. Zij laten zien wat God in hun leven gedaan heeft en leggen zo getuigenis af. Ook dat is een roeping van elke gelovige.

Iedereen is uit genodigd om één of meerdere keren dit te komen mee vieren. Het is de moeite waard. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl