link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans 2017

gepubliceerd: maandag, 23 januari 2017
Actie Kerkbalans 2017

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenoot­schappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofs­gemeen­schappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Begin februari worden de brieven voor de actie Kerkbalans rondgebracht.

Bankrekeningnummer Haastrecht

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. Kerkbalans H. Barnabas­parochie Haastrecht

Bankrekeningnummer Schoon­hoven

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl