link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ten Hemelopneming

een Hoogfeest op 15 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2016

Op 15 augustus, wordt jaarlijks wereldwijd het feest van ‘Maria ten Hemelopneming’ gevierd. Deze maandag midden in de vakantie, wordt in de parochiekerk van de H. Bartholomeus in Schoon­hoven (Wal 63) feestelijk gevierd.

Maria heeft bij veel gelovigen een belangrijke plaats, gezien de vele kaarsen die bij haar op gestoken worden. Zij is onze voorspreekster. Zij is ook de moeder van Barm­har­tig­heid. In dit jaar, dat door paus Franciscus is uitgeroepen tot Jaar van Barm­har­tig­heid, mogen velen troost bij haar vinden, en zich laten inspireren door haar voorbeeld.

Er zal om 19.00 uur een feeste­lijke viering zijn, muzikaal ondersteund door het koor. Voor kinderen is er kinder­woord­dienst. Na de vie­ring trekken wij in processie naar de Lourdes­grot, om Maria te groeten. Deze grot is een nabootsing van de verschijning van Maria aan het meisje Bernadette in Lourdes.

Ook kunnen meisjes als bruidsmeisjes meelopen in de processie. Maria wordt gezien als de bruid van God. Als afsluiting is er een gezellig samenzijn, bij goed weer in de pastorietuin, anders in ons parochiehuis ‘de Overkant’.


foto: Joke Laan
Maria ten Hemelopneming 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl