link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomst

Vrijdag 18 maart in de Overkant

gepubliceerd: maandag, 14 maart 2016
Sobere maaltijdbijeenkomst

In de tijd van voor­bereiding op Pasen, ook wel vastentijd genoemd, zullen er in Schoon­hoven vijf sobere maaltijds­vieringen worden gehouden. Het gaat om een eenvoudige maaltijdsoep met brood en koffie, thee of melk.

De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter vanwege de veertigdagentijd, die een tijd van inkeer is. Wij zullen enkele liederen zingen en luisteren naar een Woord uit de Schrift, dat van betekenis kan zijn voor ons leven.

De sobere maaltijd staat ook in het teken van solidariteit met de minder­bedeel­den. Aan deelname aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden; een vrije gift zal voor een goed doel bestemd zijn.

Men kan aan één of meerdere maaltijden deelnemen. Er zijn al 4 sobere maaltijden geweest. Deze laatste keer ben u welkom in “de Overkant” De maaltijd is van 18.00 tot ongeveer 19.15 uur. Iedereen kan deelnemen. Men kan ook als gezin komen. Opgave kan via de intekenlijst die in de kerk ligt of bij Ton Seppen, tel. 0182 384728 of via mail: ton.seppen@zonnet.nl (graag uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de sobere maaltijd i.v.m. het aantal deelnemers). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl