link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

opGROEIsymposium 2016

Zaterdag 5 maart - Hilversum

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2016

Ouders laten zich te makkelijk buitensluiten wanneer het in de opvoeding gaat over relaties en seksualiteit. Op school, in de media en in de publieke opinie leven meestal heel andere ideeën dan hetgeen gelovige ouders aan hun kinderen willen meegeven. Paus Franciscus houdt ouders voor dat het tijd is dat ze terugkeren uit hun balling­schap en hun belangrijke opvoedende taak weer ten volle op zich nemen.

Daar kunnen ouders en opvoeders wel wat hulp bij gebruiken. Het opGROEIsymposium, dat zaterdag 5 maart a.s. in Hilversum plaatsvindt, is een initiatief dat relaties en seksualiteit binnen de gelovige opvoeding centraal stelt. Onder de titel Prachtig&Krachtig, als krachtige ouders een prachtige bood­schap brengen, belichten sprekers uit binnen- en buitenland juist de aspecten rondom relaties en seksualiteit waarbij je als ouder/opvoeder wel wat extra input kunt gebruiken: wat is de bood­schap van God, waarmee worden wij en onze kinderen geconfronteerd en hoe kunnen we het in onze opvoeding aanpakken.

Sterker dan de haat

Bijzondere gast is Tim Guénard, die de vertaling van zijn biografie ‘Sterker dan de haat’ presenteert. Het is een aangrijpend verhaal over de gebroken jeugd van een gekwetste jongen die door alle ellende heen door God wordt gevonden, die zijn innerlijke wonden geneest.

Het is voor de tweede keer dat het opGROEIsymposium rondom relaties en seksualiteit plaatsvindt, dit maal onder de titel Prachtig en Krachtig. Als krachtige ouders een prachtige bood­schap brengen.

Het opGROEIsymposium is een initiatief van enkele ouders die vanuit hun gelovig-zijn voor diverse opvoedvragen rondom seksualiteit kwamen te staan en een aantal organisaties die zich inzetten voor het gezin: het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding, Samuel Advies en de afdeling Huwelijk & Gezin van bisdom Roermond.

Waarom

Veel (gelovige) ouders en andere opvoederrs voelen zich de laatste jaren geconfronteerd en meermaals onaangenaam verrast met de manier waarop, op veel plaatsen in het onderwijs en de maat­schappij in het algemeen, over relaties en seksualiteit wordt gedacht, gesproken en onderwezen.

Het opGROEIsymposium kijkt naar deze onderwerpen, relaties en seksualiteit, vanuit een christelijk (katholiek) oogpunt. De nadruk ligt deze keer op de belangrijke en krachtige rol die ouders en andere directbetrokken opvoeders hebben bij het doorgeven van de prachtige bood­schap over relaties en seksualiteit.

Op de dag, die in Hilversum plaatsvindt, benaderen kapelaan Luc Simons, Sophia Kuby en Maureen Altorf in drie hoofdlezingen het thema.

Sprekers

Kapelaan Simons is gespecialiseerd in de Theologie van het Lichaam (van paus Johannes Paulus II) en gaat in op de betekenis van de seksualiteit binnen de relaties die we aangaan. Sophia Kuby vertelt over het beeld van de mens dat tot en met het onderwijssysteem opgang doet en waarbij het man-zijn en vrouw-zijn als een keuze wordt gezien (de zgn gendertheorie). Haar lezing in het Engels wordt simultaan vertaald.

Maureen Altorf zal over haar praktijkervaring vertellen waarin zij tieners en jongeren traint in weerbaar-zijn en hen helpt inzicht te krijgen in hun moreel besef, geweten en handelen, ook mbt relaties en seksualiteit.

Workshops

Deelnemers kunnen in de middag kiezen uit een aantal workshops waarin nog concreter handen en voeten wordt gegeven aan opvoedvragen. Zo vertelt o.a. oud-onderwijzeres Angela Crott over de opvoeding van jongens in de huidige maat­schappij. Ook is er gelegenheid vragen te stellen aan kapelaan Luc Simons en Maureen Altorf naar aanleiding van hun lezingen in de ochtend.

Tijdens het symposium is er ook gelegenheid jezelf te informeren over boeken en ander materiaal mbt opvoeding. En er is gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de verzorgde lunch en de borrel na afloop.

Het eerste opGROEIsymposium in september 2014 bleek aan een duidelijke behoefte te voldoen. Niet alleen ouders, maar ook docenten, jongerenwerkers, pastoraal werkenden en andere geïnteresseerden lieten weten deze aandacht voor het onderwerp relaties en seksualiteit vanuit een gelovige benadering zeer te waarderen.

Aanmelden

Op de site staat alle informatie hoe je aan te melden.
Ook de flyer kan worden gedownload en/of worden besteld op de site van het opGROEIsymposium.

wat: opGROEIsymposium, Prachtig & Krachtig
wanneer: zaterdag 5 maart 2016
waar: Annagebouw, St. Vitusstraat 1, Hilversum
Aanmelden: www.opgroei­symposium.nl
info: info@opgroei­symposium.nl


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl