link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vier jubilarissen gehuldigd

gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2015

Vier bijzondere mensen werden zondag 21 juni gehuldigd in de RK parochie H. Bartholomeus Schoon­hoven.

Ria Hulsbosch is gehuldigd vanwege 40-jaar lidmaat­schap van het koor. Zij ontving daarvoor de gouden speld van de Gregorius­vereniging.

Naast haar Kees van Engelen gehuldigd voor zijn 65-jarig lidmaat­schap van het koor. Hij ontving de Laurentius­plaquette, een bijzon­dere onder­scheiding van ons bisdom Rotterdam met een oorkonde.

Links boven Gerard van Gent, onder­scheiden vanwege 75 jaar dienst aan de liturgie van de kerk in het dienen van de Eucharistie, en naast hem Henk van Buren die 12½ jaar lid van het koor is.

De jubilarissen zijn onder grote belang­stelling in het zonnetje gezet en er was een gezel­lige ontmoeting in ‘De Overkant’. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl