link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gemeenschap van de Heilige Familie

Gemeenschap van de Heilige Familie

De eerste Gemeen­schap van de Heilige Familie werd in 1985 in Polen opgericht door pater Dr. Tadeusz Dajcer. Studenten zochten bij hem begeleiding om helderheid te krijgen over welke weg zij moesten gaan in deze wereld. In korte tijd zijn er ‘Gemeen­schappen van de Heilige Familie’ gevormd in tientallen landen. 

Vanwaar de naam?

Jozef, Maria en Jezus vielen voor hun omgeving helemaal niet op. Maar juist toen beleefden zij het diepste aspect van het mens-zijn: een verborgen leven in God en een persoonlijke omgang met God.

De spiri­tua­li­teit:

Het gaat om een ‘spiri­tua­li­teit van de gebeur­te­nissen’. Alles wat ons overkomt, ook het minder mooie, is een teken van Gods liefde en een uitnodiging tot bekering. Wij kunnen daarin een vorming van God herkennen. Als wij ons overgeven aan Hem, neemt Hij ons leven in zijn handen om onze ziel te herscheppen. Wij ontdekken onze geestelijke armoede maar daarnaast ook de liefde van God voor ons zoals we zijn. Uit dankbaarheid voor de redding van God willen wij ons leven aan God toevertrouwen. Het is niet zo belangrijk wát wij doen, maar of wij in alles Gods wil zoeken en een kans zien om ons met Hem te verenigen. Vanuit de ervaring van onze beperktheid verwachten wij voortdurend dat God ons helpt, zoals een kind dat van zijn liefdevolle vader verwacht.

Voor leden van de Beweging is Maria het meest volmaakte voorbeeld van het luisteren naar en het volbrengen van Gods Woord, omdat God in Maria zijn Beeld op de meest volkomen manier heeft geschapen.

De spiri­tua­li­teit staat open voor gezinnen en alleenstaanden.

Waaraan wordt de inspiratie ontleend?

De Gemeen­schappen bezinnen zich op het Evangelie, de Katechismus van de Katholieke Kerk, de bood­schap van heiligen, de pauselijke encyclieken en boeken die binnen de Beweging zijn uitgegeven en door bisschoppen zijn goedgekeurd.

In 1995 vormde zich in het bisdom Rotterdam de eerste Nederlandse Gemeen­schap.

Inmiddels komen in meerdere parochies groepen bij elkaar. De leden worden aangespoord tot regelmatige deelname aan de Eucharistie, het regelmatig biechten, geregelde aanbidding en dagelijkse meditatie. De leden van Gemeen­schap komen drie maal per maand bij elkaar. Soms wordt er een bedevaart, retraite of bezinningsdag georga­ni­seerd.

Binnen de Gemeen­schappen is er gelegenheid tot geestelijke begeleiding.

Informatie

  • Pastoor J.E.M. van der Mee, tel. (0182) 38 24 55, vandermee@kerkmail.nl
  • Teus en Monique Stouthart, tel. (0182) 35 73 74, mstouthart@kerkmail.nl

Boeken

De volgende boeken worden binnen de Gemeen­schappen van de heilige Familie gebruikt.

God alleen is voldoende

Hoe God uw houvast wordt
Auteur: Slawomir Biela

Boek - God alleen is voldoendeDit boek kan een bijzondere hulp zijn voor diegenen die ervaren hoe deze materialistische en onrustige wereld steeds minder houvast kan bieden. Gebaseerd op de Carmelitaanse spiri­tua­li­teit, (Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en Theresia van Lisieux) maar aangepast aan de moderne actieve mens.

‘Wie deze weg opgaat, zal tevens ervaren welke diepe zin en rijkdom een bewust op God gericht leven inhoudt. We zien onze medemensen dan niet meer als personen die tot functie hebben om ons houvast te bieden of onze behoeften te vervullen, maar als een gave van God. We kunnen met onze medemensen dan omgaan vanuit het perspectief van wat God met hen voor heeft. In dit verband is de relatie tussen Maria en haar Zoon Jezus het model voor elke intermenselijke relatie. Het boek is gericht op de praktijk van alledag. Daar moeten we God vinden, niet in uitzonderlijke of extatische gebeur­te­nissen of ervaringen. De aangegeven weg is begaanbaar voor iedereen die serieus met God door het leven wil’ aldus Bisschop Eijk van het bisdom Groningen-Leeuwarden, in het voorwoord voor dit boek. Dit boek is verschenen in 8 talen in 11 landen.

In de School van de heilige Familie

Overwegingen over het geloof
Auteur: Tadeusz Dajczer pr.

Boek - In de school van de Heilige FamilieHet basis boek van deze spiri­tua­li­teit en tevens het eerste boek van de oprichter van de Inter­nationale beweging ‘De Gemeen­schappen van de Heilige Familie’. Een steun in het verdiepen van het geloof. De ontdekking van zijn bood­schap, van zijn liefde in de gebeur­te­nissen van het dagelijks leven.

Het boek beschrijft een weg van bekering. Gemakkelijk te lezen, maar toch niet vrijblijvend. Het is een oproep tot een radicaal beleven van ons geloof (in de ware betekenis van het woord – tot de radix = wortel gaan). Door dieper tot de wortels van ons geloof te gaan, komen wij dichter bij God.

De priester Dajczer leidt ons naar de christelijke ervaring zoals Jezus die omschrijft: “een gedeelte van het zaad viel op goede grond, het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort”. Het voorliggende boek is een oproep tot heiligheid in het dagelijks leven.

Een gids op de weg van het geloof, het spoort ons aan ons bewust te worden van wat het geloof in ons bewerkt. De schrijver heeft er al zijn ervaring ingelegd die hij heeft opgedaan in de spirituele vorming. Hij wijdt er nog steeds het grootste deel van zijn tijd aan. Kardinaal Simonis schreef het voorwoord voor deze Nederlandse Vertaling.

Verlaat je op de Liefde

Gids voor het innerlijk gebed
Auteur: Slawomir Biela

Boek - Verlaat je op de liefdeBijzonder geschikt voor degenen die diepgang zoeken in het gebed. Tevens, een welkome hulp bij meditaties binnen de katholieke spiri­tua­li­teit.

Bron voor bezinnings­groepen (o.a. de Gemeen­schappen van de Heilige Familie) of voor individueel gebruik.

In het Nieuwe Millennium hebben de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI ons gewezen op een aantal zaken, die wij weer moeten leren. Dat is vaardigheid in het gebed, behoefte aan geestelijk leven, opnieuw de persoon van Jezus Christus leren kennen. En dat alles onder de hoede van Maria.

De Nieuwe Evangelisatie begint met het streven naar heiligheid, ver­werking van het kruis, vertrouwd worden met de zaligsprekingen en bewuster ons geloof uitdragen.

‘Verlaat je op de liefde’ is het motto dat dit boek ons aanreikt. De thema’s, die daarin worden behandeld zullen vooral die gelovigen boeien, die meer willen in het leven dan een oppervlakkig beleven van de welvaart. Men kan de genoemde thema’s zelf uitzoeken. Pak het boek ter hand, blader er in, lees en bid. Daar is het boek voor: een hulp bij gebed en meditatie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl